Chọn bài viết bạn quan tâm
+ (P1)
+ (P2)

Ung thư cổ tử cung – Bệnh nặng do chủ quan

Theo thống kê được công bố vào tháng 10/2014, tại Việt Nam, hàng năm có khoảng trên 5.000 trường hợp

Read more